Zdolność kredytowa – co to takiego?

Kończysz studia, zaczynasz samodzielne życie i chcesz kupić mieszkanie. Skąd wziąć pieniądze? Od razu nasuwa się myśl – z banku! Zatem idziesz tam, jednak o tym, czy kredyt zostanie Ci przyznany zadecyduje w dużej mierze Twoja zdolność kredytowa.

Czym owa zdolność właściwie jest? Nie jest to nic innego jak sprawdzenie czy kredytobiorca ma możliwość spłacenia kredytu wraz z odsetkami, który planuje zaciągnąć, w terminie przewidzianym w umowie.

Bank, by dokonać oceny zdolności kredytowej swojego klienta wykonuje analizę tejże zdolności. Od wyniku tego “badania” będzie zależało czy kredytobiorca otrzyma kredyt. Generalnie każdy bank ma inną metodę sprawdzenia czy klient poradzi sobie z terminową spłatą zobowiązania. Zatem zdolność kredytowa biorącego kredyt może być różna w innych bankach.

Analiza zdolności kredytowej polega na dokonaniu przez bank porównania przychodów z wydatkami w skali miesięcznej. Celem tego porównania jest możliwość stwierdzenia czy w okresie czasu, w którym dokonywano analizy kredytobiorcy została nadwyżka pieniężna, którą mógłby potencjalnie przeznaczyć na spłatę chociażby pierwszej raty kredytu. Bank pewnie pokusi się również o sprawdzenie czy kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim, zapyta o wiek, wykształcenie, liczbę przepracowanych lat.

Trzeba mieć też na uwadze, że dla instytucji finansowej, która kredytu udziela ważne jest również to, czy potencjalny kredytobiorca posiada legalne źródło utrzymania, np. umowa o pracę czy własna działalność gospodarcza.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz