Ubezpieczenie kredytu – jak wnioskować o jego zwrot?

W przypadku kredytu gotówkowego ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Inaczej sprawa wygląda z kredytem hipotecznym, w przypadku którego należy wykupić chociażby ubezpieczenie pomostowe. Pytanie co zrobić, jeśli uważamy, że możemy wnioskować o zwrot ubezpieczenia.

W racie czy osobno?

Ubezpieczenie kredytu może być wliczone w ratę kredytu, bądź też spłacane oddzielnie. W pierwszym wariancie żądanie zwrotu jest dość łatwe. Jeśli bank uzna, że zniknęły wszelkie prawne przesłanki co do świadczenia usługi ubezpieczenia, obniży nam ratę o naliczoną przez ubezpieczyciela składkę. Problem pojawia się, gdy opłata za ubezpieczenie została już przez nas uregulowana wcześniej.

Wszystkie informacje dotyczące kosztów kredytu, muszą być zwarte w umowie kredytowej podpisywanej z bankiem.

Wcześniejsza spłata kredytu

Opłata za ubezpieczenie kredytu może zostać zwrócona kredytobiorcy, jeśli spłata zobowiązania miała miejsce przez deklarowanym terminem. Innymi słowy, bank może zwrócić nam część ubezpieczenia o ile kredyt został spłacony przed terminem jego obowiązywania. Tutaj jednak należy mieć na uwadze, że nie zawsze dane ubezpieczenie obowiązuje do – zgodnego z harmonogramem – terminu spłaty zobowiązania. Czasami jego termin wygasa znacznie wcześniej, co pozbawia nas praw do zwrotu.

Kiedy składać wniosek?

Wniosek o zwrot części kwoty ubezpieczenia należy składać niezwłocznie w momencie zaistnienia takiej uzasadnionej potrzeby. Każdy dzień opóźnienia może bowiem całkiem sporo nas kosztować. Zdarza się też, że zwłoka może nas całkowicie pozbawić prawa do zwrotu, dlatego należy działać szybko. Co więcej, samodzielne wyliczenie kwoty zwrotu jest bardzo trudne i najczęściej wymaga pomocy z zewnątrz. Ewentualny zwrot będzie bowiem wyliczany na podstawie bardzo skomplikowanych wzorów.

Zobacz wszystko co warto jeszcze wiedzieć o kredycie hipotecznym.

Podsumowując, otrzymanie zwrotu za ubezpieczenie kredytu jest możliwe, ale zwykle jest to proces zawiły i skomplikowany. Niemniej odzyskana w ten sposób kwota może być całkiem spora.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.